Zwroty

Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie – 10. Odstąpienie od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy – pobierz
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

adresat:
Brandin Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 74B
05-092 Łomianki

wiseelk@brandin.com.pl 
tel.: +48 502 107 289

dopisek/temat: zwrot/reklamacja